Mis tingimustel tasu ja maksude maksmisel saaks osalise ajaga töötaja ravikindlustuskatte?

kustuta
Töötaja töötab töölepingu alusel osalise tööajaga, kuupalgaga 300 eurot kuus. Tema avalduse alusel ei rakendata tal tulumaksuvabastust vaid arvestatakse tulumaks esimeselt sendilt. See on töötaja ainuke töökoht. Kas tööandjal on kohustus arvestada sotsiaalmaksu min kuumäära alusel (141,90) või õigus arvestada sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud tasult? Siis oleks sots.maks miinimummäärast väiksem. Kas töötajal tekiks siis õigus ravikindlustusele?
vastus 11.05.2017
Ravikindlustusseaduse § 5 kohaselt on õigus ravikindlustusele üle ühekuulise töölepingu alusel töötaval töötajal. Kuidas makstakse sotsiaalmaksu tuleb küsida Maksu-ja Tolliametist.

Töölepinguga töötavatel töötajatel tekib õigus ravikindlustusele töötamise registrisse kantud andmete alusel automaatselt. Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.
Ersatsgirl 20.07.2017
Sotsiaalmaksu tuleb maksta miinimum palga pealt.
Ersatsgirl 20.07.2017
Unustasin öelda, et iga osaajaga töötaja (tööleping, mis allub Töölepinguseadusele) pealt peab nii või teisiti maksma sotsmaksu riikliku miinimumtasu pealt.
Sinu Vastus
Sinu nimi
Logi sisse / Registreeri
3736   1
Sarnased temad Tagasi