Kasutustingimused Kasutatavad mõisted
Portaal – domeen https://www24.ee .
Haldaja – teenuse pakkuja portaali toimetuse näol, keda esindab [email protected].
Kasutaja - kõik Portaali kaudu registreerunud isikud.

Kasutaja õigused
Igal Kasutajal saab olla ainult üks kasutajakonto.
Kasutajal on õigus informeerida Portaali Haldajat tema või teiste isikuid puuudutavate ja ebasobivate postituste märkamisel e-kirja teel [email protected] või läbi Tagasiside vormi.

Kasutaja kohustused
Kasutajal on kohustus käituda teiste suhtes viisakalt, lugupidavalt ning sõbralikult.

Portaali kasutamise kodukord
Oodatud on arendav ja konstruktiivne arutelu!
Vältida tuleb pahatahtliku ja halvustava arutelu algatamist ning jätkamist.
Enne kirjutamist veenduge, et sel teemal juba ei ole postitusi, kasutage otsinguks märksõnu.
Teemaalgatust, millele on lisatud postitusi, võib erandina mõjuval põhjusel kustutada, pöördudes Haldaja poole.
Portaali kasutajad saavad teha postitusi, kuid mittesobivaid postitusi võidakse muuta , toimetada või eemaldada.
Postitused, millele ei ole vastatud ühe aasta jooksul arhiveeritakse, neid on võimalik vaadata, kuid vastamise võimalus on blokeeritud.

Keelatud tegevused Portaalis
Isiklikud solvangud isiku nime/tuntud hüüdnime kasutades.
Haldaja töö ja töökorralduse üle kommenteerimine. Pretensioonide ja tagasiside andmiseks kasutage Tagasiside vormi.
Omavoliline kooskõlastamata reklaam.
Müügi ja Ostu kuulutused.

Haldaja õigused
Haldajal on õigus eemaldada ebasobivad postitus, kommentaare.
Portaali liikmeid, kes korduvalt teevad sobimatuid postitusi hoiatatakse registreeritud e-posti aadressile või privaatsõnumiga.
Rikkumiste korral kasutajakonto blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks peab kasutaja saatma e-kirja aadressile [email protected] põhjendusega postitusõiguse taastamiseks.
Haldaja annavad endast parima, et hoida Portaali korras ning tagada reeglite järgmine ning rikkumistele reageerimine.

Haldaja puudutavad sõnumid ja ebasobivad postitused
Kui leiate postituse, mis on sobimatu või kuidagi solvav, ründav, alavääristav, siis palun andke sellest teada Haldajale.
Kui kasutajana olete rahulolematu Haldaja tegevusega, siis palun kirjutage Haldajale.

Portaali Haldajal on õigus kustutada ilma hoiatamata kõik kuulutused, mis reeglitega vastuollu lähevad.

Portaal ei vastuta:
Portaalipostituste sisu eest.
Portaalis avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
Portaali kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

Portaalil on õigus Kasutustingimusi aeg-ajalt vastavalt oma äranägemisele muuta ilma sellest eraldi ette teatamast.

Kasutustingimused on uuendatud 21 märts 2017 .a