Mis on GDPR?GDPR on Euroopa Liidu regulatsioon, mis kohaldub väga paljudele ettevõtetele, kes omavad andmeid füüsiliste isikute kohta. GDPR ei muuda eelnevaid isikuandmete töötlemise nõudeid kehtetuks, vaid lisab reegleid ja kohustusi. GDPR-i eesmärk on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle.

Mida GDPR muudab?

GDPR annab isikutele kontrolli selle üle, kuidas nende isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse. GDPR järgi on isikutel järgmised õigused:

Õigus olla informeeritud – isikutel on õigus teada kuidas ja mis eesmärkidel nende andmeid käideldakse.

Õigus ligipääsule – isikutel on õigus saada ülevaade kõigist nende kohta kogutud isikuandmetest.

Õigus andmeid üle kanda – isikutel on õigus saada tasuta koopia tema kohta kogutud isikuandmetest elektroonilises formaadis ja need edasi anda teisele vastutavale andmetöötlejale.

Õigus olla unustatud – isikutel on õigus nõuda isikuandmete eemaldamist.

Õigus esitada vastuväiteid – isikutel on õigus esitada vastuväiteid nende kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta.
Sinu Vastus
Sinu nimi
Logi sisse / Registreeri
35611   3
Sarnased temad Tagasi