Osaühingu lõpetamine?

Kuidas toimub osaühingu lõpetamine, mida peab tegema?
külaline 24.03.2017
Osaühingu lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine
Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest.
Osaühingu lõpetamiseks tuleb juhatusel esitada äriregistrile avaldus (kirjalikult või elektrooniliselt ettevõtjaportaalis) ja aktsionäride lõpetamisotsus koos üldkoosoleku protokolliga.

Osaühingu äriregistrist kustutamine
Pärast osaühingu likvideerimismenetlust tuleb ettevõtte juhatusel esitada äriregistrile avaldus ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Seda saab teha minimaalselt kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ning sellest teavitamisest. Äriregistrist kustutamise avaldusele tuleb teil lisada lõppbilanss ja vara jaotusplaan.
Sinu Vastus
Sinu nimi
Logi sisse / Registreeri
2572   1
Sarnased temad Tagasi